Inne wartości i specyfikacje

Do zaleceń dotyczących ochrony przed wilgocią, ogniem oraz ochrony drewna zwykle zastosować można następujące specyfikacje.

Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102-4: B2 (normalnie palne) lub D-s2, d0 zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 09-08-2005 (2005/610/WE) dla ρ ≥ 380 m³ / kg i grubości całkowitej t ≥ 40mm.
Wyliczona szybkość spalania 0.7 mm/min.

Wyliczona dyferencyjna kurczliwość w poprzek włókien: 0,24 %/ każdy 1% zmiany wilgotności; równolegle do włókien: 0,01 %/ każdy 1% zmiany wilgotności

Przewodność cieplna λ równolegle do połączeń klejonych: 0,13 W / (mK)
Przewodność cieplna λ prostopadle do połączeń klejonych: 0,15 W / (mK)
Współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej μ: 40

Naturalna trwałość i odporność na agresywne działanie chemikaliów drewna klejonego odpowiada niezależnie od użytego kleju naturalnej fizycznej trwałości i odporności drewna z poszczególnych gatunków. Dalsze wnioski na temat właściwości różnych gatunków drewna zawiera na przykład dokument Informationsdienst Holz " Konstruktive Vollholzprodukte" (Produkty budowlane z pełnego drewna) (do pobrania na www.informationsdienst-holz.de).

Na podstawie długoletnich doświadczeń i badań naukowych nie należy obawiać się, niezależnie od gatunku drewna, szkód poczynionych przez insekty żerujące w drewnie dla elementów budowlanych BSH o klasach 1 i 2 zgodnie z DIN 1052:2008-12.

Źródło: Studiengemeinschaft Holzleimbau

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę