Powierzchnie / obróbka przekrojów

Dla BSH zgodnie z VOB ATV DIN 18334 stosuje się tolerancje normy DIN EN 390. Wilgotność odniesienia wynosi 15%.

Tolerancje wg DIN EN 390

Szerokości przekrojów

50 ≤ b ≤ 300 mm

Tolerancja szerokości

± 2 mm

Wysokość przekrojów

100 mm ≤ h ≤ 400 mm 400 < h ≤ 2500 mm

Tolerancja wysokości

+ 4 mm
- 2 mm
+ 1 %
- 0,5 %

Długości belek

l ≤ 2,0 m 2,0 m < l ≤ 20 m l > 20 m

Tolerancja długości

± 2 mm ± 0,1 % ± 20 mm

Źródło: Studiengemeinschaft Holzleimbau

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę