Ekologia

BSH produkowane jest z miejscowego drewna miękkiego, pochodzącego z lasów o zrównoważonej gospodarce. Stosowane zazwyczaj kleje nie zawierają formaldehydu lub zawierają go w tak małych ilościach, że ustalone dla materiałów drewnianych górne granice norm emisji formaldehydu (klasa E1) nigdy nie są osiągane, nawet przy dużych wartościach obciążenia (do 1m2/m3).

Profilaktyczna ochrona chemiczna zgodnie z DIN 68800-3 i zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z DIN 68800-2 dla większości konstrukcji nie jest wymagana. Obecnym konstrukcjom przypisać można tzw. klasę zagrożenia 0. Często stosowane powłoki dla poprawy zmywalności powierzchni lub redukcji absorpcji wilgoci w transporcie oraz na miejscu budowy nie zawierają rozpuszczalników.

Inaczej niż przy użyciu nośnych elementów budowlanych ze stali lub żelbetu, przy wzięciu pod uwagę całego okresu użytkowania produktu otrzymujemy ujemne zapotrzebowanie na energię. Oznacza to, że zwrot termiczny na koniec okresu użytkowania i w powiązaniu z zastąpieniem paliw kopalnych, zaoszczędzany jest CO2.

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę