Produkcja

Produkcja

1. Techniczne suszenie surowego materiału

Świeża tacica suszona jest technicznie przez ≥ 48 h w temperaturze ≥ 55°C do wilgotności ok. 12%, a następnie heblowana.

Produkcja

2. Sortowanie wg wytrzymałości

Wysuszone i oheblowane deski są sortowane wizualnie, a następnie maszynowo. Dla zewnętrznych warstw elementów przy wyższej jakości powierzchni stosuje się wyjątkowo surowe kryteria sortowania.

3. Usuwanie sęków i defektów

Odkryte podczas sortowania fragmenty desek o zmniejszonej wytrzymałości lub z nieestetycznymi odchyleniami, takimi jak duże sęki, pęcherze żywiczne czy fragmenty kory, są usuwane w zależności od wymogów wytrzymałościowych i estetycznych. Dzięki odpowiednim połączeniom wczepowym pojedyncze deski łączyć można w praktycznie nieskończenie długie lamele.

Produkcja

4. Połączenia palczaste

Połączenia palczaste tworzone są poprzez zautomatyzowane maszyny. Końce dwóch lameli przeznaczonych do połączenia frezowane są pasującymi do siebie nawzajem wczepami, a następnie klejone pod ciśnieniem. W ten sposób w krótkim czasie połączyć można ze sobą wiele pojedynczych części, tworząc długą lamelę.

Produkcja

5. Heblowanie lameli

Niekończące się lamele zostają oheblowane do grubości 45 mm.

Produkcja

6. Nakładanie kleju

Na szerszych stronach lameli nakładany jest klej.

Produkcja

7. Ściskanie lameli

Przynajmniej trzy lamele zostają ułożone na sobie i ściskane są w specjalnej, prostej lub zgiętej prasie.

Produkcja

8. Heblowanie półfabrykatów

Powstały w opisany wyżej sposób półfabrykat z drewna klejonego jest utwardzany pod ciśnieniem. Po utwardzeniu półfabrykat zazwyczaj jest oheblowany i fazowany.

Produkcja

9. Kontrola jakości, montaż i dalsze prace

Zazwyczaj dalsze prace, takie jak montowanie elementów stalowych, podejmowane są przez producenta. Elementy budowlane są następnie pokrywane środkami ochrony drewna oraz zapakowywane.

10. Montaż

Teraz może mieć miejsce transport na miejsce budowy. Składowanie na miejscu budowy w czystym i suchym otoczeniu należy do naczelnych zasad budownictwa drewnianego. Szybki postęp w pracach oraz zamknięcie otworów budynku chronią elementy przed nadmierną absorpcją wilgotności.

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę